ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС

«Героїчна Україна: від минулого до сьогодення»

І. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

1.1.  Всеукраїнський конкурс «Героїчна Україна» від минулого до сьогодення» (далі — конкурс) ініційований редакцією часописів «Позакласний час», «Шкільна бібліотека», «Журналіст України», «Розкажіть    онуку»    та    підтриманий    державною    науковою установою  «Інститут модернізації змісту освіти», Державним комітетом телебачення і радіомовлення України, Національною спілкою журналістів України, Інститутом національної пам'яті України.

1.2.   Конкурс   проводиться   на   виконання   Указу   Президента України № 580/2015 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016—2020 роки» та в рамках заходів на реалізацію Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді (наказ МОН України від 16 червня 2015 року № 641) з метою вивчення, узагальнення та поширення кращого педагогічного досвіду вчителів історії, географії, української мови та літератури, світової   літератури,    предмету    «Захисник    Вітчизни»    та   інших вчителів-предметників,   класних   керівників,   учителів   початкових класів, заступників директорів з виховної роботи загальноосвітніх навчальних закладів, шкільних бібліотекарів, педагогів-організаторів та педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів усіх типів та форм власності (далі — навчальні заклади).

 II. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ КОНКУРСУ:

2.1.  Ознайомлення та поширення кращого досвіду освітян у патріотичному вихованні підростаючого покоління, головною метою  якого  є  набуття  молодими  громадянами  соціального досвіду, готовності до виконання громадянських і конституційних обов'язків,    успадкування    духовних    надбань    українського народу, формування особистісних рис громадянина Української держави.

2.2.  Відновлення та вшанування національної пам'яті.

2.3.  Формування мовної культури, оволодіння та вживання української мови як духовного коду нації.

2.4. Сприяння набуттю молоддю соціального досвіду, успадкування духовних і культурних надбань українського народу.

2.5.  Утвердження в свідомості громадян об'єктивної оцінки ролі українського війська в українській історій, спадкоємності розвитку  Збройних   Сил  у   відстоюванні  ідеалів   свободи   та державності    України    і    її    громадян    від    княжої    доби, Гетьманського козацького війська, військ Української Народної Республіки, Січових стрільців, Української повстанської армії до часів незалежності.

2.6. Формування психологічної та фізичної готовності молоді до виконання громадянського та конституційного обов'язку щодо відстоювання національних інтересів та незалежності держави, підвищення престижу і розвиток мотивації молоді до державної та військової служби.

2.7.   Відродження   та   розвиток   українського   козацтва   як важливої громадської сили військово-патріотичного виховання молоді.

2.8.  Створення банку кращих розробок уроків, позакласних і  позашкільних  заходів,   соціальних  проектів   з  формування духовних цінностей українського патріота: почуття патріотизму, національної свідомості, любові до українського народу, його історії, Української держави, рідної землі, родини, гордості за минуле і сучасне на прикладах героїчної історії українського народу та кращих зразків культурної спадщини.

2.9. Консолідація діяльності органів державного управління та місцевого самоврядування, навчальних закладів, громадських організацій щодо виховання патріота України.

III. УЧАСНИКИ КОНКУРСУ

3.1. Участь у конкурсі на добровільних засадах беруть педагогічні працівники загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів - вчителі-предметники, заступники директорів з виховної роботи, педагоги-організатори, класні керівники, вихователі груп продовженого дня, вчителі початкових класів, шкільні бібліотекарі.

IV. ВИМОГИ ДО КОНКУРСНИХ МАТЕРІАЛІВ

4.1.   Для  участі  в  конкурсі  учасники  подають  розробки  та конспекти уроків, шкільних свят, вечорів та ранків, фоторепортажі з виставок, змагань та конкурсів, тези та інформацію до усних журналів, читацьких конференцій, бібліотечних уроків, класних годин, опис досвіду позашкільної роботи з учнями у будинках дитячої   творчості;   ознайомлюють   з   результатами   соціально-педагогічних і соціальних проектів, що є інтерактивним підходом до побудови системної та ефективної роботи з виховання свідомого патріотизму   в   дітей   та   молоді,   забезпечуючи   таким   чином навчально-виховний  процес  у закладах  освіти  з урахуванням реалій сьогодення.

4.2.    Конкурсні    роботи    готують    в    одному    примірнику державною мовою і надсилають у друкованому та електронному (на диску) вигляді (А4 (шрифт ТНК; кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5).

4.3. У разі потреби подають фото та інші ілюстративні матеріали.

4.4.  Під час оформлення матеріалів також потрібно зазначити:

• ПІП конкурсанта (повна інформація);

• його місце роботи та посада (вказати поштову та електронну адреси, контактні телефони).

4.5.  Конкурсні роботи потрібно надсилати на адресу: Редакція часопису «Позакласний час», пр. М. Бажана, 14, к. 7, м. Київ, 02140 з поміткою «Журі конкурсу «Героїчна Україна» або на е-mаіl: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

V. ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

5.1. Конкурс триває з 1 січня до 31 травня 2016 року.

VI. ЖУРІ КОНКУРСУ

6.1.  Для організації конкурсу створюється журі, склад яко: затверджується Оргкомітетом.

6.2. До складу журі конкурсу (далі - Журі) входять представник Державного   комітету   телебачення   і   радіомовлення   Україні Національної спілки журналістів України, Інституту національні пам'яті,    Інституту   модернізації   змісту   освіти,    громадських освітянських організацій, вчителі, керівники навчальних закладі] редакцій часописів  «Позакласний час»,   «Шкільна бібліотека* «Журналіст України», «Розкажіть онуку».

 VІІ. ВИЗНАЧЕННЯ ТА ВІДЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦЮ КОНКУРСУ

7.1. Переможці конкурсу визначаються на підставі висновків Журі:

7.2.  Номінації конкурсу:

вчитель-предметник;

класний керівник;

вчитель початкових класів;

директор ЗНЗ чи заступник директора з виховної роботи;

шкільний бібліотекар;

педагогічний працівник позашкільного навчального закладу;

творчий колектив учителів і вихователів та керівників гуртків БДТ

7.3.  Переможці (І-ІП місце) та лауреати (УІ-Х місце) в кожній номінації нагороджуються дипломами Інституту модернізації змісту освіти, Державного комітету телебачення і радіомовлення України Національної спілки  журналістів  України,  Інституту національної пам'яті України, а також цінними подарунками.

7.4.     Результати    та    кращі    конкурсні    матеріали    будуть надруковані на сторінках часописів «Позакласний час», «Шкільна бібліотека»,  «Розкажіть онуку», а після підбиття підсумків за рахунок організаторів буде видано збірки:

«Досвід патріотичного виховання в початковій школі»; «Досвід патріотичного виховання учнів середніх та старших класів»; «Досвід шкільних бібліотекарів із патріотичного виховання учнів»; «Досвід патріотичного виховання у позашкільних закладах».

Збірки    будуть    розповсюджені    серед    загальноосвітніх    та позашкільних навчальних закладів України.

 

Зі складом Оргкомітету та Журі конкурсу можна ознайомитися на редакційному сайті www.vdv.net.ua

Патріотичне виховання учнів — вимога часу!


КОНКУРС ДЛЯ УЧНІВ! КОНКУРС ДЛЯ УЧНІВ! КОНКУРС ДЛЯ УЧНІВ!

 ПРИКРАСИМО ЗБІРКИ КРАШОГО ДОСВІДУ ПАТРІОТИЧНОГО ВИНОВАННЯ

«ГЕРОЇЧНА УКРАЇНИ: ВІД МИНУЛОГО ДО СЬОГОДЕННЯ»

ДИТЯЧИМИ ІЛЮСТРАЦІЯМИ

 

І. МЕТА КОНКУРСУ

Виховання громадянина-патріота України, шанобливого ставлення до національних надбань українського народу; розвиток творчих та пізнавальних здібностей школярів; виявлення тала­новитих та обдарованих дітей.

II. УМОВИ  КОНКУРСУ

Конкурс триватиме з 1 січня по 31 травня 2016 року.

До участі у конкурсі запрошуються учні загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів України трьох вікових категорій:

I  - діти від 6 до 9 років;

II  - діти від 10 до 13 років;                                                                   '

III  - діти від 14 до 17 років.

Творчі доробки потрібно надсилати на адресу: Редакція часопису «Позакласний час», пр. М. Бажана, 14, к. 7, м. Київ 02140 з поміткою «Ілюстрація до збірки».

III. ВИМОГИ ДО КОНКУРСНИХ РОБІТ

Творчі доробки повинні виконуватися на папері формату А4 (ватман, картон тощо) в будь-якій техніці малювання (олія, акварель, туш, гуаш, кольорові олівці, фломастери, гравюра тощо). Кожна ілюстрація, представлена для участі в конкурсі, має бути оригінальною (не скопійованою з інших художніх творів). На зворотному боці кожної конкурсної роботи необхідно вказати:

•  прізвище, ім'я та вік учня;

•  назву навчального закладу, контактний телефон;

•  назву зображеної події або ім'я історичної постаті.

Малюнки для участі в конкурсі повинні відображати героїчну боротьбу українського народу за самовизначення і творення власної держави (княжа доба, українське козацтво, УНР та ЗУНР, У ПА, дисидентський рух, революційні події в Україні 2004, 2013-2014 років, АТО в Донецькій та Луганській областях, анексія Криму).

 Роботи можуть бути представлені в таких номінаціях:

Номінація «Обкладинка»

Конкурсант надсилає малюнок, який можна використати в якості обкла­динки до збірки. На ньому може бути

зображено яскравий епізод з історії України або видатна героїчна постать.

Номінація «Ілюстрація»

Малюнки цієї номінації повинні відображати героїчну боротьбу українського народу за свою незалежність, цілісність і соборність.

Автори цікавих та змістовних конкурсних робіт у кожній віковій категорії будуть нагороджені почесними дипломами та цінними подарунками, а автори тих ілюстрацій, які ввійдуть до збірки, отримають авторські гонорари.

                                                                                           

Конкурсні малюнки не оформлюються рамкою, наклейками, надписами на роботі і надсилаються у твердій

упаковці, що збереже малюнок від пошкоджень під час пересилки.

Роботи, які братимуть участь у конкурсі, авторам не повертаються, не рецензуються і можуть бути використані редакцією для підготовки книжок та власних періодичних видань.

 

Остання середа місяця  –

санітарний день.
Бібліотека користувачів не обслуговує.

Адміністрація

Завдяки Хмельницькій ЦРБ власні сайти мають:

  • РУЖИЧАНСЬКА С/Б - тут
  • ВОВЧОГОРАНСЬКА С/Б - тут
  • ГРУЗЕВИЦЬКА С/Б - тут
  • ЧАБАНІВСЬКА С/Б - тут

----------------------------------------

 

NEW Список періодичних 

видань передплачених 

 Хмельницькою ЦРБ

(на ІІ-ше півріччя 2018 р.)

Детальніше -

----------------------------------------

mt_ignore:

Нові надходження