НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ Т.Г. Шевченка 

ДО ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ РБ  ТА СІЛЬСЬКИХ БІБЛІОТЕК РАЙОНУ

mt_ignore:Документальна скарбниця Шевченківських лауреатів / О. Кульчий, Т. Малярчук, Ю. Бентя. – К. : КЛІО, 2013. - 352 с. : іл.

У виданні «Документальна скарбниця Шевченківських лауреатів» на основі архівних документів, друкованих видань висвітлено факти життя та творчу діяльність видатних вітчизняних митців, чиї особові фонди зберігаються у Центральному державному архіві-музеї літератури і мистецтва України. Вперше представлено численні автографи, рукописи творів, начерки, ескізи, титули книжок із дарчими написами, фотографії в колі родини, друзів та колег українських письменників, поетів, художників, скульпторів, архітекторів, композиторів, режисерів, акторів, літературознавців, мистецтвознавців, журналістів, які є лауреатами найвищої в Україні відзнаки за вагомий внесок у розвиток культури й мистецтва - Національної премії України імені Тараса Шевченка. 

 
   

mt_ignore:

Жур  П. В. Шевченківський Київ / П. В. Жур. - Вид. 2-ге, випр. і доп. - К. : Дніпро, 2013. - 288 с. : іл. - (Бібліотека Шевченківського комітету)

У дослідженні «Шевченківський Київ» письменник спирається на маловідомі та зовсім невідомі широкому загалу джерела, в тому числі – на цікаві архівні матеріали, виявлені ним самим.

 
   

mt_ignore:

Пісенна Шевченкіана : (до 200-річчя від дня народження Т.Г. Шевченка) / упорядкув. О. М. Івасюка ; передм. С. В. Майданської. - Чернівці : Букрек, 2013. - 320 с. : іл.

Поезія Тараса Шевченка залишається невичерпним джерелом натхнення для українських композиторів і народної музичної творчості. Пісенна Шевченкіана вражає своєю свіжістю і різнобарвністю.

До ювілейного видання ввійшли ноти класиків українського музичного мистецтва і тексти пісень. Це перше подібне видання, що містить в такому обсязі відомі та мало відомі музичні твори на слова Тараса Шевченка.

 
   

mt_ignore:

Симоненко Р. Г. Тарас Шевченко та його доба : док.-хрестомат. висвітлення життя й діяльності видатного сина України та найближч. у часі спадкоємців і продовж. його справи І.Я. Франка, Лесі Українки, М.П. Драгоманова : у 3 т. Т. 1 / Р. Г. Симоненко, В. А. Берестечко. - Х. : Фоліо, 2013. - 495 с. : іл.

І том розповідає про встановлення й розвиток шевченкознавства, про дослідження творчої спадщини великого митця – поета, художника, революціонера, а також про його злиденні роки дитинства і юності, аж до визволення з кріпацтва і вступу до Петербурзької академії художеств.

 
   

mt_ignore:

Симоненко Р. Г.  Тарас Шевченко та його доба : док.-хрестомат. висвітлення життя й діяльності видатного сина України та найближч. у часі спадкоємців і продовж. його справи І. Я. Франка, Лесі Українки, М.П. Драгоманова : у 3 т.  Т. 2 / Р. Г. Симоненко, В. А. Берестечко. - Х. : Фоліо, 2013. - 495 с. : іл.

ІІ том присвячений найбурхливішому періоду в житті Т. Г. Шевченка: навчанню у Петербурзькій академії художеств, знайомству і спілкуванню з видатними діячами культури того часу: В. Жуковський, К. Брюлловим, Ф. Глинкою, Є. Гребінкою, Г. Квіткою-Основ’яненком та іншими, участі у Кирило-Мефодіївському товаристві, арешту і засланню.

 
   

mt_ignore:

Симоненко  Р. Г.  Тарас Шевченко та його доба : док.-хрестомат. висвітлення життя й діяльності  видатного сина України та найближч. у часі спадкоємців і продовж. його справи І. Я. Франка, Лесі Українки, М.П. Драгоманова : у 3 т. Т. 3 / Р. Г. Симоненко, В. А. Берестечко. - Х. : Фоліо, 2013. - 527 с. : іл.

До ІІІ тому увійшли матеріали, що стосуються останнього періоду життя і творчості Т.Г.Шевченка – від повернення із заслання і до самої його смерті у 1861 році. Також у цьому томі висвітлюються історичні погляди поета та його вплив на розвиток української та світової літератури і на творчість таких видатних митців, як Леся Українка, Іван Франко, Михайло Драгоманов, що стали спадкоємцями традицій Кобзаря.

 
   

mt_ignore:

Шевченківська енциклопедія в 6 томах. Т. 4. М-Па / НАН України, Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка ; редкол. : М.Г. Жулинський (гол.) [та ін.].. - К. , 2013. - 808 с. : [953] іл. + кольор. вклейка.

Викладено основні відомості про життя, творчість і особистість Тараса Шевченка, його епоху та оточення, місце в національній та світовій культурі, підсумовано понад півтора сторічний досвід вивчення всіх аспектів шевченкіани в українському та зарубіжному шевченкознавстві. Четвертий том містить 816 статей.

 
   

mt_ignore:

Шевченківські лауреати 1962-2001 : енцикл. довідник / вступ. слово І. М. Дзюби ; авт.-упоряд. М. Г. Лабінський. - К. : Криниця, 2001. - 693 с. : портр.

Пропонований довідник – перше видання, яке знайомить читачів із лауреатами премії імені Тараса Шевченка за 1962-2001 роки.  У статтях подано короткі біографічні відомості, проілюстровано фотопортретами Шевченківський лауреатів, список яких нині налічує 525 персоналій та колективі, висвітлено основні їхні віхи творчої діяльності. 

 
   

mt_ignore:mt_ignore:Шевченко Т. Г. Повне зібрання творів у дванадцяти томах. Т. 8. Мистецька спадщина. Живопис і графіка 1843-1847 /  Т. Г. Шевченко ; упорядкув.: М. А. Корнійчук, Д. В. Степовика. - К. : Наукова думка, 2013. - 584 с. : фото.

ШевченкоТ. Г. Повне зібрання творів у дванадцяти томах. Т. 9. Мистецька спадщина. Живопис і графіка 1847-1850 / Т. Г. Шевченко ; упорядкув.: М. А. Корнійчук, Д. В. Степовика. - К. : Наукова думка, 2013. - 544 с. : фото.

 

У 8 та 9  томі зібрані твори живопису і графіки, твори, відомі за гравюрами, зарисовки та коментарі до малярско - графічної спадщини Т. Шевченка.

 

 
   

mt_ignore:

Шевченко Т. Г. Прижиттєві видання творів 1841-1861 /Т. Г. Шевченко. - К. : Веселка, 2013. - 399 с. : іл.

У цій книжці подаються факсимільні відтворення восьми прижиттєвих видань окремих поетичних творів Шевченка («Гайдамаки», «Тризна», «Катерина», «Наймичка», «Псалми Давидови», «Тарасова ніч», «Тополя») та «Буквар Южнорусскій».

 
   

mt_ignore:Шевченко Т. Г. Більша книжка / Т. Г. Шевченко ; упоряд. С. Гальченко. - К. : Кліо, 2013. - 720 с. : іл.

Унікальна рукописна збірка поезій Т. Г. Шевченка, що увійшла в історію літератури під назвою «Більша книжка», компонувалася автором після звільнення його із заслання в період від 21 лютого 1858р. до 5 грудня 1860р. Після ретельного відбору і авторського редагування «невільничої» поезії, записаної на засланні до «Малої книжки», більше відомої як «захалявна», із неї було відібрано лише 79 творів за 1846-1857рр. Завершальним серед них є поема «Москалева криниця», закінчена 16 травня 1857р. в Новопетровському укріпленні. Наступний розділ цього рідкісного манускрипта розпочинається  поемою «Неофіти» (8грудня 1857р.),  написаною уже на волі затриманим у Нижньому Новгороді поетом, який перебував там майже півроку під наглядом поліції. Останньому запису у «Більшій книжці» (дата «1861», за якою – лише чисті поля сторінок цього фатального року) передує вірш «Зійшлись, побрались, поєднались…», датований 5 грудня 1860р.

Майже всі твори записані до «Більшої книжки» самим Шевченком, але деякі вірші й поеми скопійовані з чернеток переписувачами – друзями поета. Усі ці списки були прочитані і при потребі виправлені автором.

Рукописна збірка «Більша книжка» - автентичне джерело текстів понад сотні творів, які канонізовані академічним шевченкознавством як основні з поміж наявних редакцій і варіантів і є найавторитетнішими для дослідників і видавців спадщини великого Кобзаря.

 
   

mt_ignore:

Шевченко Т. Г. Думи мої ... : вибрані поезії / Т. Г. Шевченко ; упорядкув., передм. та пер. груз. мовою Р. Чілачави. - К. : Дніпро, 2013. - 212 с. : іл. - (Бібліотека Шевченківського комітету). - Паралел укр. та груз. мовами.

У книжку ввійшли вибрані поетичні твори класика української літератури Т.Г. Шевченка (1814-1861) українською та грузинською мовами. У виданні використані роботи із спадщини Т.Г. Шевченка - художника.

 
   

mt_ignore:

Тарас Шевченко. Мистецька спадщина / перед. слово: Д. Стуса, Т. Чуйко; упорядкув., напис. наук. комент. і текст. Ю. Шиленко та ін. - К. : Мистецтво, 2013. - 352 с. : іл. - Укр., англ., рос. мовами.

Альбом репрезентує малярську спадщину Тараса Шевченка (1814-1861), яка є набутком не лише українського народу, а й світової культурної спільноти.

Живопис майстра, його офорти, сепії, малюнки та акварелі – гармонійно поєднані з поетичним словом Кобзаря. Портретний живопис, краєвиди, жанрові композиції та ілюстрації художника втілюють глибинну філософію українського народу.

 
   

mt_ignore:

Шевченк Т. Г.  Три літа / Т. Г. Шевченко ; упорядкув. і прим. С. Гальченка. - К. : Либідь, 2013. - 376 с.

Національна реліквія, унікальна пам’ятка української літератури – рукописна збірка поетичних творів Тараса Шевченка «Три літа» (1843-1845). Ця книга відома своїм надцінним змістом і трагічною історією: саме за вміщені в ній революційні твори Шевченко відбув десятирічну солдатчину, а конфіскована жандармами під час арешту 5 квітня 1847 р. збірка пролежала під сургучевими печатками в архіві департаменту поліції в Санкт-Петербурзі рівно шість десятиліть. 

 
   

mt_ignore:Шляхами Великого Кобзаря : атлас / упоряд. : Л. М. Веклич, Н. О. Крижова. - К. : Картографія, 2013. - 88 с. : фото.              

Атлас «Шляхами Великого Кобзаря» є ілюстрованим науково-популярним картографічним виданням, що містить детальну інформацію Тараса Григоровича Шевченка – геніального поета і художника,мислителя-гуманіста і революційного демократа, творча спадщина якого увійшла до скарбниці найцінніших надбань світової культури.

Атлас складається з 6 розділів, кожен з яких в хронологічному порядку (за старим стилем) висвітлює певний період життя Кобзаря. .

На картах показані села, містечка і міста, якими мандрував Великий Кобзар, місця перебування поета у засланні, у Санкт-Петербурзі, Києві та Москві. Окремі карти демонструють місця, де зберігається спадщина поета та пам’ятні об'єкти.

Атлас «Шляхами Великого Кобзаря» підготовлений з використанням матеріалів заповідників та музеїв Т. Г. Шевченка в Україні та в інших державах.

 
   

КОБЗАРІ

З-поміж безлічі книг, з якими має справу історія світової літератури, поодиноко виділяються ті, що ввібрали в себе науку віків і мають для народу значення заповітне.

До таких належить «Кобзар», книга, яку народ український поставив на перше місце серед успадкованих з минулого національних духовних скарбів.

  mt_ignore:     mt_ignore:     mt_ignore:  

Шевченко Т.Г.   Кобзар / Т. Г. Шевченко. - К. : Дніпро, 1999. - 672 с.

Шевченко Т. Г.  Кобзар / Т. Г. Шевченко. - К. : Школа, 2006. - 808 с. : ілюстр.

Шевченко Т. Г.  Кобзарик / Т. Г. Шевченко ; худож. П. Шпорчук. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2010. - 60 с. : іл. - (Українські письменники – дітям)

Шевченко Т. Г.  Кобзар : повна збірка / Т. Г. Шевченко. - Х. : Школа, 2012. - 352 с.

Шевченко Т. Г.  Кобзар / Т. Г. Шевченко. - Х. : Аргумент принт, 2012. - 496 с. - (Українська класична література)

ШевченкоТ. Г.   Кобзар / Т. Г. Шевченко ; уклад. О. В. Зав`язкін. - Донецьк : БАО, 2014. - 480 с. : 16 арк. іл.

  mt_ignore:     mt_ignore:     mt_ignore:  
                 

Світове значення творчості видатного українського поета Тараса Григоровича Шевченка підтверджується численними перекладами його творів. Так, поезію Т. Г. Шевченка перекладено більш ніж ста мовами світу. Найбільше перекладів здійснено російською, німецькою, польською, англійською мовами. Польща стала першою країною Східної Європи, яка познайомила читачів з творчістю Т. Шевченка. У 1861 р. з'явився перший переклад польською мовою поеми "Гайдамаки", а в 1863 р. В. Сирокомля опублікував переклад усього "Кобзаря".

Сьогодні творчість Т. Г. Шевченка викликає неабиякий інтерес у зарубіжних науковців, перекладачів і літературознавців.

Пропонуємо переклади творів Кобзаря, які надійшли у фонди бібліотек.

   

mt_ignore:

Shevchenko  T. Kobzar : [to the 200th birth anniversary of Taras Shevchenko] / T. Shevchenko ; [translated by V. Rich ; comp. R. Zorivchak] - K. : Mystetstvo Publihers, 2013. - 336 pp. - Англ. мовою.

Книга знайомить читачів із перекладами Шевченкової поезії англійською, які здійснила Віра Річ (1936-2009) - лауреатка Перекладацької премії імені Івана Франка Національної спілки письменників України, британська журналістка, поетеса і перекладачка, одна з найактивніших популяризаторів творчості Т. Шевченка за кордоном.

 
   

mt_ignore:

SzewczenkoT. Kobziarz / T. Szewczenko ; [упоряд. Р. Лубіківський ; ілюстр. М. Стороженко]. - Львів : Світ, 2013. - 408 с. : іл. – Польськ. мовою.

Видання присвячується 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка. Книга містить найвизначніші твори генія української та світової літератури. Увазі польськомовних читачів пропонуються поетичні переклади шедеврів "Кобзаря", що їх протягом півтора століття здійснювали польські та українські автори, представники надів-сусідів, перед якими, незважаючи на складні колізії минулого, нині відкривається нова історична перспектива.

 

Матеріал підготувала:  бібліотекар відділу комплектування та обробки  літератури Хмельницької ЦРБ   Л.В. Вознюк.

 

Остання середа місяця  –

санітарний день.
Бібліотека користувачів не обслуговує.

Адміністрація

Завдяки Хмельницькій ЦРБ власні сайти мають:

  • РУЖИЧАНСЬКА С/Б - тут
  • ВОВЧОГОРАНСЬКА С/Б - тут
  • ГРУЗЕВИЦЬКА С/Б - тут
  • ЧАБАНІВСЬКА С/Б - тут

----------------------------------------

 

NEW Список періодичних 

видань передплачених 

 Хмельницькою ЦРБ

(на ІІ-ше півріччя 2018 р.)

Детальніше -

----------------------------------------

mt_ignore:

Нові надходження