Правила користування бібліотекою

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Правила користування бібліотекою розроблено у відповідності з Законом України «Про бібліотеки і бібліотечну справу».

1.2. Правила розроблені у відповідності до Типових правил, затверджених наказом Міністерства культури і мистецтв України від 25.05.2001 року № 319 і зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 22.06.2001 року №538/5729.

1.3. Користування бібліотекою безкоштовне. Окремі види послуг – платні; їх перелік і розмір плати визначається ЦРБ в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

2. Права користувачів

2.1. Кожний громадянин України незалежно від статі, віку, національності, освіти, соціального походження, політичних та релігійних переконань, місця проживання, а також підприємства, організації, установи мають право на бібліотечне обслуговування, яке може бути у формі:

 • абонемента,
 • системи читальних залів,
 • книгоношення.

2.2. Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами на бібліотечне обслуговування, що й громадяни України.

2.3. Користувачі бібліотек мають право:

 • безоплатно користуватись інформацією про склад бібліотечних фондів  через довідково-бібліографічні апарати;
 • безоплатно отримувати консультативну допомогу в пошуку та виборі джерел інформації;
 • безоплатно отримувати в тимчасове користування документи із фондів бібліотеки (крім документів, придбаних за кошти від господарської  діяльності);
 • одержувати інформацію з інших бібліотек, користуючись каналами зв’язку мба;
 • користуватися іншими видами додаткових послуг, в тому числі на платній основі.

2.4. Користувачі мають право одержати для опрацювання поза бібліотекою не більше 5 документів терміном до 1 місяця. Термін користування новими надходженнями, документами підвищеного читацького попиту, періодикою обмежується до 15 днів. Кількість бібліотечних документів, що видаються в читальному залі, не обмежуються. Довідкова література, навчальні посібники, коштовні книги видаються лише в читальному залі.

2.5. Користувачі мають право виносити документи за межі бібліотеки, якщо вони записані у формулярі. За межі бібліотеки видаються документи з абонемента, відділу дошкільнят та учнів 1-4 класів та відділу 5 – 9класів.

2.6. Термін користування документами поза бібліотекою може бути продовжений на 15 днів, якщо на них відсутній попит користувачів.

2.7. Окремі категорії користувачів мають право на пільги, які встановлюються бібліотекою.

  3. Обов’язки користувачів

3.1. Для запису до бібліотеки громадяни пред’являють паспорт або документ, що його замінює, ознайомлюються з Правилами користування бібліотекою, підписують зобов’язання їх виконувати й дають згоду на обробку і використання їх даних у базі Персональних даних «Користувач» Хмельницької ЦРБ та надають відомості для заповнення для заповнення читацького формуляра. У разі зміни місця проживання, зазначеного в паспорті, користувач  повинен повідомити про це бібліотеку у місячний термін. Діти й підлітки до 16 років записуються в бібліотеку на підставі документа, який пред’являють батьки, або особи, під наглядом яких перебувають діти.

3.2. Користуючись каталогами і картотеками, документами з бібліотечного фонду, читач повинен дбайливо ставитись до них, при одержанні документів має перевірити їх кількість та наявність пошкоджень, і в разі виявлення дефектів попередити про це бібліотекаря, який зобов’язаний зробити на документах відповідну позначку. В іншому випадку відповідальність за виявлені в документах пошкодження несе користувач.

3.3. Кожний документ, виданий на абонементі фіксується у читацькому формулярі і підтверджується підписом користувача.

3.4. Користувач, який втратив або пошкодив документ з фонду бібліотеки, повинен замінити його аналогічним чи документом, визнаним рівноцінним, або відшкодувати його ринкову вартість. Розмір відшкодування визначається бібліотекою (згідно п.7 ст.20, ст.23 Закону України «Про бібліотеки та бібліотечну справу»). за втрату або псування документа.

3.5. За втрату або псування документу з фонду бібліотеки неповнолітнім користувачем, відповідальність несуть його батьки, навчальний заклад чи установа, під наглядом яких він перебуває.

3.6 Користувач має право брати участь у заходах, що проводить бібліотека.

3.7. Користувач має право скористатися додатковими послугами бібліотеки, згідно Постанови КМУ від 12 грудня 2011 року № 1271 «про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній і комунальній формі власності» за окрему плату, а саме:

 • надання підприємствам, установам і організаціям в тимчасове користування приміщень бібліотеки для проведення мистецьких , культурно – просвітницьких, громадських презентацій, вечорів – розмов та ін.;
 • демонстрація відео – кінофільмів;
 • розроблення сценаріїв, постановча робота і проведення заходів за заявками підприємств, установ і організацій;
 • користування  персональним ПК;
 • продаж рекламних видань про фонди і діяльність бібліотек та інших закладів культури і мистецтв;
 • обслуговування екскурсійних груп, окремих відвідувачів в приміщенні бібліотеки;
 • складання бібліографічних списків для курсових, дипломних і наукових робіт, каталогів для особистих бібліотек та бібліотек підприємств, установі організацій;
 • підготовка фактографічних, аналітичних довідок;
 • користування міжбібліотечним абонементом (доставка документів);
 • надання послуг в оформленні реєстраційних документів користувачів бібліотеки;
 • фотокопіювання, ксерокопіювання з книжок, брошур, газет, журналів, документів з фондів бібліотеки;

3.8 Встановлено пільги в оплаті вартості послуг таким категоріям:

 • Інваліди 1 та 2гр. – безкоштовно
 • ветерани та учасники бойових дій – безкоштовно
 • діти – сироти, напівсироти  – безкоштовно
 • діти із багатодітних родин - безкоштовно

3.9. Користувач, який порушує правила користування бібліотекою, позбавляється права відвідувати її на термін 1 місяць. Матеріали про злісне порушення правил користування бібліотекою можуть бути  передані до суду згідно з законодавством України.

3.10. Користувачі повинні дотримуватись тиші в бібліотеках. Особи в нетверезому стані й неохайному вигляді до бібліотек не допускаються. Палити в бібліотеках заборонено. 

3.11. Документи, одержані з фондів бібліотек, користувач повинен повертати в установлений термін. У разі порушення терміну користування документами сплачується пеня за кожний прострочений день (плата за  продовжений термін користування документами) в розмірі 2грн. (Згідно  п.7 ст.20 Закону України «Про бібліотеки та бібліотечну справу»).


4. Обов’язки бібліотеки з обслуговування користувачів

Бібліотеки зобов’язані:

 • інформувати користувачів про всі види послуг, що їх надають бібліотеки, в  т. ч. платні, перелік яких затверджено Постановою Кабінету Міністрів України № 1271 від 12 грудня 2011року;
 • створювати умови для використання бібліотечного фонду, роботи в бібліотеках, надавати допомогу в доборі потрібних документів;
 • дбати про культуру обслуговування користувачів;
 • формувати у користувачів потребу в інформації, користуванні бібліотеками, сприяти підвищенню культури читання;
 • систематично здійснювати контроль  за своєчасним поверненням до бібліотек виданих користувачам документів;
 • враховувати читацькі запити при формуванні інформаційних ресурсів, проведенні масових заходів;
 • не використовувати відомості про користувачів бібліотек та їх інтереси з будь-якою метою, крім наукової, без їх згоди;
 • задовольняти потреби в створенні при бібліотеці читацьких об’єднань, клубів за інтересами;
 • не використовувати відомості про користувачів бібліотеки та їх інтереси з будь-якою метою, без їх згоди;
 • створювати бібліотечні ради;
 • звітувати перед користувачами бібліотек та громадськістю.

Розроблені у відповідності до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», Закону України «Про правову охорону інтелектуальної власності», та до Типових правил користування бібліотеками в Україні із змінами і доповненнями, затвердженими наказом Міністерства культури і мистецтв України від 25.05.2001р. № 319 і зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 22.06.2001 за № 538/5729

Обговорено та схвалено на засіданні Ради при директорі 30.01.2012 року.

Остання середа місяця  –

санітарний день.
Бібліотека користувачів не обслуговує.

Адміністрація

Завдяки Хмельницькій ЦРБ власні сайти мають:

 • РУЖИЧАНСЬКА С/Б - тут
 • ВОВЧОГОРАНСЬКА С/Б - тут
 • ГРУЗЕВИЦЬКА С/Б - тут
 • ЧАБАНІВСЬКА С/Б - тут

----------------------------------------

 

NEW Список періодичних 

видань передплачених 

 Хмельницькою ЦРБ

(на ІІ-ше півріччя 2018 р.)

Детальніше -

----------------------------------------

mt_ignore:

Нові надходження